contact zoeken wedstrijden

Federatie Littenseradiel

Federatiebestuur voorzitter

S.R. Jepkema
Nummer 9
8833 KA  LEONS
0517 - 34 15 57
06 - 470 365 11
s.r.sepkema@hetnet.nl

Federatiebestuur secretaris

B. de Boer
Sânpaed 40
9024 ED  WEIDUM
058 - 251 95 98
boukje@weidum.com

Federatiebestuur penningmeester

J.F. Heida
Harmen Sytstrawei 4
8834 XG  BAARD
0517 - 34 24 51
janfrankeheida@gmail.com

Lid Federatiebestuur

T. de Hoop-Huitema
Sudhoeke 6
8731 CK  WOMMELS
0515 - 33 18 54
e.dehoop@agroweb.nl

Verenigingen

Naam Plaats
BAERD Baard
DE TWA DOARPEN Jellum-Bears
DE TWA DOARPEN Wiuwert-Britswert
EASTERWIERRUM Easterwierrum
HALD MOED Jorwert
HUINS-LIONS Huns
JACOB KLAVER Mantgum
NIJE KRIICH Weidum
ONDER ONS Easterlittens
S.M.I. Wjelsryp
SET TROCH Spannum
WINSUM Winsum
WOMMELS Wommels

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers