contact zoeken wedstrijden

Heren 30+ Door elkaar loten del + verl.r.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum22-06-2014
Tijd11:00
CategorieHeren 35+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingV.V.V. KLAAS MUG
PlaatsRied
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Mannes van Weert LEEUWARDEN
Skelte Hofstra DRONRYP
Johan Hettema TZUM
2 Gerard Hiemstra MARSUM
Tammo Bijlsma LEEUWARDEN
Jelle Kingma RIED
3 Marten Hiemstra BERLTSUM
Age Sikma ALDTSJERK
Willem Buurstra FRANEKER
4 Sjoerd Boonstra AKKRUM
Jacob Kamstra FRANEKER
Pieter van der Zee HARLINGEN
5 Jan Jelle Jongsma DAMWALD
Jan Fokke Mulder DRONRYP
Jelle Jan Bouma FRANEKER
6 Eric Zittema BERLTSUM
Rienk Groothoff DRONRYP
Dirk Pieter Westra BERLTSUM
7 Geert Boomstra LEEUWARDEN
Ludwig Seerden FRANEKER
Erik van Bruxvoort RIED
8 Theun v.d. Molen FRANEKER
Klaas Kramer DRONRYP
Anco Elgersma SNEEK
9 Nanning Seepma HARKEMA
Wietse Punter GROU
Mathijs Jansma MENAAM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers