contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-05-2014
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV WEZ WIS RAERD
PlaatsRaerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Tjardi Hoeksma GROU
Jurre Akkerman STIENS
2 Jorret den Breejen ARUM
Martijn Wiersma KIMSWERD
3 Thomas Dijkstra BERLTSUM
Jorn Dijkstra MAKKUM FR
4 Ruurd Faber KIMSWERD
Werner Roorda STIENS
5 Robin Alkema LEEUWARDEN
Jelger van der Meulen STIENS
6 Douwe Joostema BERLTSUM
Niek Heitmeijer BERLTSUM
7 Bas van Wigcheren BERLTSUM
Pascal Poelstra WINSUM
8 Marco van Dijk FERWERT
Anco Vroom BRITSUM
9 Xander Nauta MAKKUM
Geert Reitsma BAARD
10 Bastiaan Ynema BERLTSUM
Bauke Toren HANTUM
11 Sybren Kamstra PEINS
Almer de Roode MENAAM
12 Jesper Tolsma REDUZUM
Redmer Cnossen TZUM
13 Robin Benders TZUM
Jarno Wijtsma JIRNSUM
14 Pieter Toren HANTUM
Rick Minnesma DRONRYP
15 Jorn Lars van Beem DRONRYP
Jehannes Gerben Brinksma REDUZUM
16 Arjen-Pieter Bouma BERLTSUM
Thom Paternotte MANTGUM
17 Gerco Thom de Boer DRONRYP
Arjen Schregardus LIOESSENS
18 Harm van der Ploeg RIED
Werner Iedema MENAAM
19 Germ Epema ARUM
Bart Pieter Broeders RIED
20 Jitze Floris JOURE
Dedmer Bouma HUNS
21 Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Wilke van der Meulen STIENS
22 Mark Minnesma DRONRYP
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
23 Luka van der Weg WOMMELS
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
24 Herre Kleefstra BOER
Marten Jansen SEXBIERUM
25 Christiaan Stremler EXMORRA
Jari Visser WITMARSUM
26 Gosse de Haan WINSUM
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
27 Galil-Taeke Moufakkir REDUZUM
Klaas Westra KIMSWERD
28 Sil van der Geest WIJNALDUM
Jurrit Kuipers BITGUMMOLE
29 Alwin Boschma SEXBIERUM
Gerrit Hendriks LOLLUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers