contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Door elkaar loten del

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-08-2013
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MEIINOAR IEN
PlaatsLollum-Waaxens
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Mannes van Weert LEEUWARDEN
Ane Jan Knol BOLSWARD
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
2 Jelmer Westra BERLTSUM
Arjen van der Zee FIRDGUM
Age-Anne Posthumus MINNERTSGA
3 Yme van der Graaf MENAAM
Marcus Frietema AMSTERDAM
Willem Jan Postma EXMORRA
4 Hille Otto Folkerts LOLLUM
Auke-Geert Ybema FERWOUDE
Arjen Radix GOENGA
5 Jan Mulder WAAKSENS
Jacob van der Bos HOLWERD
Gosse Beeksma KOARNJUM
6 Cor van Zuiden TJERKWERD
Chris Outhuijse FRANEKER
Arjen van der Zee FIRDGUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers