contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie vf onbeperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum27-07-2013
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF DE TWA DOARPEN / WIUWERT-BRITSWERT
PlaatsWiuwert-Britswert
ScheidsrechterWier, van E.
1 Yme van der Graaf MENAAM
Willem Heeringa TZUMMARUM
Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
2 Bart Reijenga WITMARSUM
Dirjan Bouma GROU
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
3 Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Robert Roosjen LEEUWARDEN
Gosse Beeksma KOARNJUM
4 Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
Johan Diertens DRONRYP
5 Jelmer Hofstee WJELSRYP
Frederik van der Meij BERLTSUM
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
6 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Simon Piet Zijlstra Easterlittens
Albert Jonker WIUWERT
7 Willem Buurstra FRANEKER
Erik de Groot FRANEKER
Marco de Groot FRANEKER
8 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Michel v.d. Veen FRANEKER
Jelte Visser SEXBIERUM
9 Redmer Strikwerda WOMMELS
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
Pieter van der Schoot SEXBIERUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers