contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum08-06-2013
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV OOSTERGO
PlaatsDokkum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Taeke Hofman DRONRYP
Paul Dijkstra BITGUMMOLE
2 Hidde Zijlstra OUDE LEIJE
Wessel van Wier PEINS
3 Lennard Terpstra DRONRYP
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
4 Minze Klompmaker WYTGAARD
Menno van der Weide KOARNJUM
5 Yannick Hielkema BITGUM
Simon Jan Mol NIAWIER
6 Hessel de Ree REDUZUM
André van Dijk FERWERT
7 Jort Norder FRANEKER
Teun Kuipers BITGUMMOLE
8 Stefan van der Meer BAARD
Mike van den Berg GROU
9 Jan Sijtsma WOMMELS
Siebe Feenstra MORRA
10 Idsert Wijnja WOMMELS
Max Dirk van Wigcheren BERLTSUM
11 Tijs Dijkstra INGELUM
Jan-Ytse van de Beek INGELUM
12 Ferry Meijer TYTSJERK
Jan Tijtsma ANJUM
13 Francisco de Boer DRONRYP
Douwe Pieter Kuiper OOSTERNIJKERK
14 Roeland van der Ploeg FERWERT
Clarck Earl Lei MODDERGAT
15 Meindert de Jong EE
Jelmer van der Ploeg DAMWALD
16 Arnout Meijer WOMMELS
Libbe Mud WERGEA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers