contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten del+verlr.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum11-05-2013
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF IT PARTOER
PlaatsJelsum-Koarnjum-Britsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jildou Sweering FOLSGARE
Lotte Delgrosso MARSUM
Anne Monfils KIMSWERD
2 Elma Breeuwsma FOLSGARE
Jildou Felkers STIENS
Corina de Vries BITGUM
3 Louise Krol EE
Rixt Sinnema WERGEA
Fenna Kramer WINSUM FR
4 Ilse Tuinenga BERLTSUM
Marije Faber DRONRYP
Angela Donga HALLUM
5 Hedwich de Boer WOMMELS
Everdyna de Bouma-Haan WIER
Elly Hofman DRONRYP
6 Pytrik Visser SEXBIERUM
Akkelyna de Haan WIER
Anke Mollema NES GEM D
7 Jildou van Dijk MINNERTSGA
Jeanette Jansma DRONRYP
Marije Jonker POPPENWIER
8 Lilijan Kingma SINT ANNAPAROCHIE
Anne van der Hem JORWERT
Anke Zwart BERLTSUM
9 Sandra Hofstra WJELSRYP
Esther Boonstra HALLUM
Hiske Zeinstra PEINS
10 Anouk Tolsma DRONRYP
Mintje Meintema DRONRYP
Aluca Bouma GROU
11 Marrit Zeinstra PEINS

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers