contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum01-07-2012
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingV.v.V. TZUMMARUM
PlaatsTzummarum
Scheidsrechter
1 Yde Miedema BOLSWARD
Tjerck Karsten BOLSWARD
Sjoerd Teake Kooistra HARTWERD
2 Rutmer van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
Jacob Wassenaar SINT ANNAPAROCHIE
Cornelis Terpstra WIRDUM
3 Jelmer Hofstee WJELSRYP
Frederik van der Meij BERLTSUM
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
4 Bouwe Stiemsma LIOESSENS
Jan Jacob Klimstra LIOESSENS
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
5 Sytze Wiersma DRIEZUM
Hielke Miedema STIENS
Jan Jelle Jongsma DAMWALD
6 Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Jesse van der Molen WITMARSUM
Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
7 Chris Outhuijse FRANEKER
Mark-Jan Riemersma FRANEKER
Ramon Hoogerhuis TZUMMARUM
8 Willem Jan Postma EXMORRA
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
Gerrit Jan Duiven HARTWERD
9 Anne Wind PINGJUM
Dylan Drent HARLINGEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
10 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Roan-Hein Joostema MINNERTSGA
11 Johan Diertens DRONRYP
Jan Dominicus v.d. Wal DRONRYP
Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
12 Hille Saakstra LEEUWARDEN
Cornelis Saakstra DRONRYP
Gerben Dirk Wierstra LEEUWARDEN
13 Kevin Jaarsma ARUM
Jan Bauke Tolsma ARUM
Jelle Scharringa WJELSRYP
14 Jelmer Hornstra DRONRYP
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Willem Heeringa TZUMMARUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers