contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verl. Ronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum26-05-2012
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV NIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Hessel de Groot SCHARNEGOUTUM
Lucas Postma DRONRYP
2 Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Tjerk Kemper DRONRYP
3 Gjalt van der Hem JORWERT
Dirk-Henk Kuipers ARUM
4 Wytse Vollema PEINS
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
5 Menno de Jong ARUM
Hidde Poelstra MINNERTSGA
6 Gerrit Dijkstra ANJUM
Youri de Groot MENAAM
7 Arjen Talsma MANTGUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
8 Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Gerben de Boer GAAST
9 Jasper Jager DRONRYP
Jelle Terpstra MANTGUM
10 Hedser Mud WERGEA
Arnout Meijer WOMMELS
11 Robin van der Weg WOMMELS
Hessel de Ree REDUZUM
12 Jelle Cnossen TZUM
Yannick de Bruin DRONRYP
13 Jasper de Boer SPANNUM
Gerard de Vries BITGUM
14 Albert Feenstra EXMORRA
Paul Dijkstra BITGUMMOLE
15 Dennis Strikwerda EXMORRA
Jort Norder FRANEKER
16 Siebe Feenstra MORRA
Sytse Koree ANJUM
17 Rutger Wiersma EASTEREIN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers