contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum09-07-2011
Tijd10:00
CategorieWelpenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingMEIINOAR IEN
PlaatsCornwerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Dirk-Henk Kuipers ARUM
Stefan Efdé MARSUM
2 Gerrit Dijkstra ANJUM
Karel Monfils KIMSWERD
3 Niels Nieuwhof BERLIKUM
Jelger de Boer HOMMERTS
4 Erik Minne Cats MENAAM
Lucas Postma DRONRYP
5 Tjerk Smink BAAIUM
Jelmer Dijkstra EXMORRA
6 Jelle Terpstra MANTGUM
Germ van Popta LOLLUM
7 Marten Jansen SEXBIERUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
8 Jorrit Tolsma ARUM
Xander Nauta MAKKUM
9 Jacob Pier Breeuwsma FOLSGARE
Jaap Jan Rienks BOER
10 Stan van den Berg GROU
Jorn Dijkstra MAKKUM FR
11 Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
Dedmer Bouma HUNS
12 Folkert Groen WERGEA
Egbert Bethlehem HOMMERTS
13 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Hidde Poelstra MINNERTSGA
14 Durk Hoogma BAARD
Geert Siegersma MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers