contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum03-07-2011
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens (R)
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV OEFENING KWEEKT KUNST
PlaatsBitgum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Stefan van der Meer BAARD
Wessel van Wier PEINS
2 Corné Tuinenga BERLIKUM FR
Ruben Brouwer BERLIKUM FR
3 Willem van Abbema SCHETTENS
Bote Groen WERGEA
4 Hein Joostema BERLIKUM FR
Wytse Yntema WOMMELS
5 Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Gerard de Vries BITGUM
6 Thom Buwalda DRONRYP
Nanne Rijpstra STIENS
7 Wessel Nieuwhof STIENS
Jens Visser OOSTERBIERUM
8 Idsert Wijnja WOMMELS
Mike van den Berg GROU
9 Sierd Pieter Bottinga BITGUM
Niels Miedema IDSEGAHUIZUM
10 Albert Feenstra EXMORRA
Remco Anema BERLIKUM
11 Siard Bloemsma FRANEKER
Gjalt van der Hem JORWERT
12 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
Johannes Zandvliet EASTEREIN
13 Djurre Seerden FRANEKER
Jorrit Boersma ST. ANNAPAROCHIE
14 Lennard Feenstra FRANEKER
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
15 Menno van der Weide KOARNJUM
Arnout Meijer WOMMELS
16 Francisco de Boer DRONRYP
Jan-Ytse van de Beek INGELUM
17 Hidde Zijlstra OUDE LEIJE
Taeke Hofman DRONRYP
18 Roeland van der Ploeg FERWERT
Lars Onrust MAKKUM FR
19 Yannick de Bruin DRONRYP
Jan Tijtsma ANJUM
20 Ferry Meijer TYTSJERK
Yannick Hielkema BITGUM
21 Wieberen Bruinsma INGELUM
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
22 Jorrit Looijenga BRITSUM
Chris de Groot CORNJUM
23 Tijs Dijkstra INGELUM
Paul Dijkstra BITGUMMOLE
24 Evert Auke Hiemstra MENAAM
Lars Bijlsma FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers