contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum29-05-2011
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSF DEINUM
PlaatsDeinum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jesse de Jong GROU
Thomas Werkhoven FRANEKER
2 Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
Fokke Pieter Alberda DRONRYP
3 Johannes Zandvliet EASTEREIN
René de Haan FRANEKER
4 Ype Akkerman SINT JACOBIPAROCHIE
Marko Hoekstra HOMMERTS
5 Hessel de Ree REDUZUM
Ferry Meijer TYTSJERK
6 Lars Bijlsma FRANEKER
Roeland van der Ploeg FERWERT
7 Corné Tuinenga BERLIKUM FR
Libbe Mud WERGEA
8 Jolt Vollema PEINS
Remco Anema BERLIKUM
9 Albert Feenstra EXMORRA
Bote Groen WERGEA
10 Taeke Hofman DRONRYP
Yannick de Bruin DRONRYP
11 Wessel van Wier PEINS
Lennard Feenstra FRANEKER
12 Gjalt van der Hem JORWERT
Jan Tijtsma ANJUM
13 Arnout Meijer WOMMELS
Jorrit Boersma ST. ANNAPAROCHIE
14 Jens Visser OOSTERBIERUM
Djurre Seerden FRANEKER
15 Stefan van der Meer BAARD
Hielke Beijering HIJUM
16 Arjan Hofstra BAAIUM
Jan Harmen Folkerts LOLLUM
17 Jan-Ytse van de Beek INGELUM
Hidde Zijlstra OUDE LEIJE
18 Gerard de Vries BITGUM
Harm Dijkstra REDUZUM
19 Lars Onrust MAKKUM FR
Ruben Brouwer BERLIKUM FR
20 Thom Buwalda DRONRYP
Mike van den Berg GROU
21 Hein Joostema BERLIKUM FR
Bouke Willem Tuinman DRONRYP
22 Alwin v.d. Weerdt MAKKUM FR
Siard Bloemsma FRANEKER
23 Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Evert Auke Hiemstra MENAAM
24 Idsert Wijnja WOMMELS
Nanne Rijpstra STIENS
25 Gerben Kuiphof DEINUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers