contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum29-05-2011
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens (R)
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSF DEINUM
PlaatsDeinum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Jesse de Jong GROU
Thomas Werkhoven FRANEKER
2 Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
Fokke Pieter Alberda DRONRYP
3 Johannes Zandvliet EASTEREIN
René de Haan FRANEKER
4 Ype Akkerman SINT JACOBIPAROCHIE
Marko Hoekstra HOMMERTS
5 Hessel de Ree REDUZUM
Ferry Meijer TYTSJERK
6 Lars Bijlsma FRANEKER
Roeland van der Ploeg FERWERT
7 Libbe Mud WERGEA
Corné Tuinenga BERLIKUM FR
8 Jolt Vollema PEINS
Remco Anema BERLIKUM
9 Albert Feenstra EXMORRA
Bote Groen WERGEA
10 Yannick de Bruin DRONRYP
Taeke Hofman DRONRYP
11 Wessel van Wier PEINS
Lennard Feenstra FRANEKER
12 Gjalt van der Hem JORWERT
Jan Tijtsma ANJUM
13 Arnout Meijer WOMMELS
Jorrit Boersma ST. ANNAPAROCHIE
14 Djurre Seerden FRANEKER
Jens Visser OOSTERBIERUM
15 Hielke Beijering HIJUM
Stefan van der Meer BAARD
16 Arjan Hofstra BAAIUM
Jan Harmen Folkerts LOLLUM
17 Hidde Zijlstra OUDE LEIJE
Jan-Ytse van de Beek INGELUM
18 Gerard de Vries BITGUM
Harm Dijkstra REDUZUM
19 Lars Onrust MAKKUM FR
Ruben Brouwer BERLIKUM FR
20 Mike van den Berg GROU
Thom Buwalda DRONRYP
21 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
Hein Joostema BERLIKUM FR
22 Alwin v.d. Weerdt MAKKUM FR
Siard Bloemsma FRANEKER
23 Evert Auke Hiemstra MENAAM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
24 Nanne Rijpstra STIENS
Idsert Wijnja WOMMELS
25 Gerben Kuiphof DEINUM

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers