contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum22-05-2011
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV NIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Patrick van Dellen BERLIKUM FR
Wessel Nieuwhof STIENS
2 Jan Tijtsma ANJUM
Fokke Pieter Alberda DRONRIJP
3 Bote Groen WERGEA
Ferry Meijer TYTSJERK
4 Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
Sierd Pieter Bottinga BITGUM
5 Hein Joostema BERLIKUM FR
Thom Buwalda DRONRIJP
6 Jolt Vollema PEINS
Thomas Werkhoven FRANEKER
7 Evert Auke Hiemstra MENAAM
Corné Tuinenga BERLIKUM FR
8 Idsert Wijnja WOMMELS
Hidde Zijlstra OUDE LEIJE
9 Tycho de Groot MENAAM
Albert Feenstra EXMORRA
10 Gerard de Vries BITGUM
Lennard Feenstra FRANEKER
11 Harm Dijkstra REDUZUM
Alwin v.d. Weerdt MAKKUM FR
12 Niels Miedema IDSEGAHUIZUM
Arnout Meijer WOMMELS
13 Hielke Beijering HIJUM
Bouke Willem Tuinman DRONRIJP
14 Taeke Hofman DRONRIJP
Johannes Zandvliet EASTEREIN
15 Wessel van Wier PEINS
Remco Anema BERLIKUM
16 Hessel de Ree REDUZUM
Francisco de Boer DRONRIJP
17 Ruben Brouwer BERLIKUM FR
René de Haan FRANEKER
18 Jens Visser OOSTERBIERUM
Gjalt van der Hem JORWERT
19 Lars Onrust MAKKUM FR
Mike van den Berg GROU
20 Wiard Bruinsma BRITSUM
Ype Akkerman SINT JACOBIPAROCHIE
21 Lars Bijlsma FRANEKER
Stefan van der Meer BAARD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers