contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum22-05-2011
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MINNERTSGA
PlaatsMinnertsga
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jan Bauke Tolsma ARUM
Simon Brolsma TZUMMARUM
André van Dellen BERLIKUM FR
2 Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
Marten Bergsma MINNERTSGA
Henk Jan de Jong BITGUM
3 Arjen van der Zee FIRDGUM
Jan Peter Bootsma ITENS
Gerrit Scharringa WJELSRYP
4 Sieb Driessen MINNERTSGA
Jan Jetse Visser MENAAM
Jacob van der Bos HOLWERD
5 Johannes Bonnema TZUMMARUM
Marco de Graaf WOMMELS
Marco Weijer WOMMELS
6 Wierd Baarda DRONRIJP
Nies Douwe Yntema EASTEREIN
Lars Breeuwsma FOLSGARE
7 Pytrik van Rosendal STIENS
Jelle de Vries WOMMELS
Erik Flohr HOLWERD
8 Patrick Nauta BERLIKUM FR
Jordy Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Evert Telenga MENAAM
9 Frans Dooper WITMARSUM
Remco Dijkstra BERLIKUM FR
Riemer de Groot DRACHTEN
10 Jacco Kooistra EASTEREIN
Kars Valkema SINT JACOBIPAROCHIE
Tjitte Folkertsma WONS
11 Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Mart van der Molen WITMARSUM
Sander Kingma DRONRIJP
12 Jesse Rinia MAKKUM FR
Bart Reijenga WITMARSUM
Sjoerd Theo van der Hem JORWERT
13 Patrick Miedema PEINS
Pieter M. Vrij BERLIKUM FR
Andries Jensma WESTHOEK
14 Sybren Blanksma DRONRIJP
Jelte Drijfhout POPPENWIER
Noa van Gils DRONRIJP
15 Lars Bolier DRACHTEN
Bouke Fopma WOMMELS
Jorrit Meinsma JORWERT
16 Wouter Bouma WEIDUM
Sander Hoekstra TZUM
Doede Rients Okkema EASTEREIN
17 Jelte Vis ARUM
Auke Walstra ARUM
Remmelt Bouma WEIDUM
18 Sjoerd Rijpkema BOLSWARD
Hylke Zondervan JORWERT

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers