contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum15-05-2011
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV US KEATSEN AKKRUM
PlaatsAkkrum
ScheidsrechterHoutsma, D.
1 Anne Wind PINGJUM
Robert de Bruin TZUMMARUM
Jappie Wagenaar OUDEGA GEM SMALLINGERLND
2 Jan Jelle Jongsma DAMWALD
Joeke Ids de Vries WYNS
Gooitzen Eijer WITMARSUM
3 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Sjoerd Boonstra AKKRUM
Edwin Koopstra LEEUWARDEN
4 Feiko Broersma EASTERLITTENS
Hein Rodenhuis RIED
Jacob Kamstra FRANEKER
5 Tjibbe Hansma MUNEIN
Rynk Papma HALLUM
Age Sikma ALDTSJERK
6 Dylan Drent HARLINGEN
Klaas Goodijk ARUM
Ludwig Seerden FRANEKER
7 Peter de Boer LEEUWARDEN
Hille Saakstra DRONRIJP
Eric Zittema BERLIKUM FR
8 Mannes van Weert LEEUWARDEN
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
Gerard van Malsen MAKKUM FR
9 Niels van der Wal WEIDUM
Wessel Ferwerda STIENS

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers