contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum08-05-2011
Tijd10:00
CategorieWelpenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV ONS GENOEGEN
PlaatsSchalsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Hidde Poelstra MINNERTSGA
Sytse Koree ANJUM
2 Durk Hoogma BAARD
Germ van Popta LOLLUM
3 Roan Hooghiemster WIJNALDUM
Jeroen Haarsma MINNERTSGA
4 Pieter Bonnema WINSUM FR
Jelger de Boer HOMMERTS
5 Jarno Wijtsma JIRNSUM
Erik Minne Cats MENAAM
6 Jorrit Tolsma ARUM
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
7 Theo Dijkstra LEONS
Johannes Sijbesma WOMMELS
8 Gerrit Dijkstra ANJUM
Jasper Pranger SNEEK
9 Marten Jansen SEXBIERUM
Geert Reitsma BAARD
10 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
11 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Stan van den Berg GROU
12 Folkert Groen WERGEA
Dirk-Henk Kuipers ARUM
13 Dennis Strikwerda EXMORRA
Bauke Zuiderhof BERLIKUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers