contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie vf

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum04-09-2010
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF DE TWA DOARPEN / WIUWERT-BRITSWERT
PlaatsWiuwert-Britswert
ScheidsrechterHoutsma, D.
1 Johan Visser SCHETTENS
Sjoerd Boonstra AKKRUM
Sytse Hibma SCHETTENS
2 Gosse Beeksma CORNJUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
Frederik van der Meij BERLIKUM FR
3 Gerrit Jan Duiven HARTWERD
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
4 Yde Miedema BOLSWARD
Gijsbert Knol BOLSWARD
Ane Jan Knol BOLSWARD
5 Redmer Strikwerda WOMMELS
Steven de Bruin TZUMMARUM
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
6 Robert de Bruin TZUMMARUM
Elgar Boersma FOUDGUM
Theun v.d. Molen FRANEKER
7 Jaring Nicolai WITMARSUM
Jacob Zaagemans WORKUM
Aloys Freitag MAKKUM FR
8 Sytze Terwisscha van Scheltinga TIRNS
Sjors Altenburg REAHUS
Wiebe Terwisscha van Scheltinga SCHARNEGOUTUM
9 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hillebrand Visser MAKKUM
Hendrik Kootstra MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers