contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten del

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum19-07-2010
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MAKKUM
PlaatsMakkum
Scheidsrechter
1 Lennart Adema MAKKUM FR
Steven van Gorssel MAKKUM FR
Daniel Kleiterp MAKKUM FR
2 Pieter van Althuis PEINS
Pytrik Hiemstra GRONINGEN
Sip Jaap Bos ANJUM
3 Hyltje Bosma MAKKUM FR
Jorn Adema MAKKUM FR
Roel Hoekstra TERNAARD
4 Thomas van Zuiden TJERKWERD
Jelte-Pieter Dijkstra EASTEREIN
Michel v.d. Veen FRANEKER
5 Robert Rinia ARUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
René Anema BALK
6 Elgar Boersma FOUDGUM
Pieter Vogels GRONINGEN
Marcus Frietema MAKKUM
7 Feiko Broersma EASTERLITTENS
Peter de Boer LEEUWARDEN
Hein Spindelaar SNEEK
8 Hillebrand Visser MAKKUM
Roel Venema BOLSWARD
Ane Jan Knol BOLSWARD
9 Marinus Grond ENGELUM
Rienk Jelle Hibma SCHETTENS
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
10 Sytse Hibma SCHETTENS
Redmer Strikwerda WOMMELS
Andries Smink MAKKUM FR
11 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Sander Rinia MAKKUM FR
Age Sikma ALDTSJERK
12 Jan Hof FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers