contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum29-08-2009
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingVVV SJIRK DE WAL
PlaatsDronryp
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Wieger Nutte Visser ANJUM
Gerlof Jansma DRONRIJP
2 Niels Terpstra BERLIKUM FR
Wilco van der Veen JIRNSUM
3 Julian Faber BOLSWARD
Gerard van der Beek OENTSJERK
4 Tiede Draijer TZUMMARUM
Geert Kleefstra BOER
5 Johan Hibma ARUM
Durk Scheen RIED
6 Kars Eekema DRONRIJP
Jan Willem Sinnema DRONRIJP
7 Fedde Okkinga ARUM
Cathrinus van Wieren RIED
8 Thomas Kleefstra BOER
Iwan Potijk WERGEA
9 Remco Dooper WITMARSUM
Warner Herrema MENALDUM
10 Wessel Miedema BERLIKUM FR
Sil Leystra WESTHOEK
11 Willem Ruisch STIENS
Bonne Hijlkema JORWERT
12 Wiebe Dijkstra ANJUM
Dennis Fennema FRANEKER
13 Piter van der Ploeg HOLWERD
Floris Visser RIED
14 Johannes van der Meer TYTSJERK
Jelle Bram Hoekstra LEEUWARDEN
15 Justin Haarsma HARLINGEN
Jimmy Geertsma DRONRIJP
16 Klaas Pier Folkertsma WONS
Rick de Warle WJELSRYP
17 Edwin Miedema PEINS
Sjoerd Visser HOLWERD
18 Teun Miltenburg BOLSWARD
Rense Sijbesma DRONRIJP
19 Sido Altenburg GROU
Hidde Smidt HOLWERD
20 Jari Braaksma SINT ANNAPAROCHIE
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
21 Edser Rijpstra STIENS
Jurre Rinia MAKKUM FR
22 Roy van den Berg GROU
Jorrit Veldman EASTEREIN
23 Robert Broeders RIED

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers