contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum09-08-2009
Tijd11:00
CategorieJongens KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingKF EASTEREIN
PlaatsEasterein
ScheidsrechterSieperda, J.
1 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Rick de Graaf TZUMMARUM
Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
2 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
3 Jelte Visser SEXBIERUM
Jelmer Westra BERLIKUM FR
Menno van Zwieten PEINS
4 Remco Kuperus DRONRIJP
Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Willem Heeringa TZUMMARUM
5 Titus Witteveen SCHETTENS
Robert de Bruin TZUMMARUM
Gerrit Jan Duiven HARTWERD
6 Sicco Scheltema EASTEREIN
Jelle Scharringa WJELSRYP
Kevin Jaarsma ARUM
7 Jitze de Jong WIJNALDUM
Roan-Hein Joostema MINNERTSGA
Kees van der Schoot SEXBIERUM
8 Pieter Sijberen Scharringa WJELSRYP
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
Paulus Yde Walda WJELSRYP
9 Gosse Beeksma CORNJUM
Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
10 Klaas Salverda FRANEKER
Erik de Groot FRANEKER
Jan Hof FRANEKER
11 Peter van Zuiden TJERKWERD
Dennis Dijkstra WOUTERSWOUDE
Tjisse Steenstra BEETGUMERMOLEN
12 Auke-Geert Ybema FERWOUDE
Aron Postma STIENS
Willem Jan Postma EXMORRA
13 Pieter M. Vrij BERLIKUM FR
Hendrik Zeinstra FRIENS
Jorrit Joustra WINSUM FR
14 Albert van der Weide DRONRIJP
Jorren Westra BEETGUMERMOLEN
Jan Dominicus v.d. Wal DRONRIJP

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers