contact zoeken wedstrijden

Heren 30+ Door elkaar loten verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum26-07-2009
Tijd11:00
CategorieHeren 35+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV HET NOORDEN
PlaatsSt. Jacobiparochie
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Wietse Punter GROU
Johan Sjoers BOLSWARD
Jan Sipma FRANEKER
2 Roel Venema BOLSWARD
Sjoerd Boonstra AKKRUM
Piet Andringa GROU
3 Peter Huisman WITMARSUM
Eric Zittema BERLIKUM FR
Klaas Kramer DRONRIJP
4 Jappie Wagenaar OUDEGA GEM SMALLINGERLND
Ludwig Seerden FRANEKER
Nanning Seepma OOSTERBIERUM
5 Johan Hettema TZUM
Rinze Cuperus BOLSWARD
Erwin van Wier PEINS
6 Marcel Koopstra LEEUWARDEN
Tom Rijpma LEEUWARDEN
Jan Meindertsma GOUTUM
7 Jan de Boer BOLSWARD
Johan Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Erik de Jong SINT JACOBIPAROCHIE
8 Fetze Jan Kooistra RIED
Gerard van Malsen MAKKUM FR
Gerard Brunia EXMORRA
9 Edwin Koopstra LEEUWARDEN
Benny Toering ST JACOBIPAROCHIE
Jelle Jan Bouma FRANEKER
10 Roland van Wier PEINS
Tammo Bijlsma LEEUWARDEN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers