contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum16-05-2009
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF DE LEGE GEAEN
PlaatsGoenga
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Durk Scheen RIED
Thomas Kleefstra BOER
2 Robert Broeders RIED
Floris Visser RIED
3 Auke Boomsma MORRA
Rense Sijbesma DRONRIJP
4 Rick de Warle WJELSRYP
Hidde Smidt HOLWERD
5 Niels Terpstra BERLIKUM FR
Sjaak Bakker ACHLUM
6 Sil Leystra WESTHOEK
Cathrinus van Wieren RIED
7 Willem Ruisch STIENS
Wilco van der Veen JIRNSUM
8 Edwin Miedema PEINS
Kars Eekema DRONRIJP
9 Wybren Postma ENGELUM
Jimmy Geertsma DRONRIJP
10 Redmer Wolters WYTGAARD
Rémon Tie Bouma EASTEREIN
11 Tiede Draijer TZUMMARUM
Sjoerd Visser HOLWERD
12 Piter van der Ploeg HOLWERD
Klaas Pier Folkertsma WONS
13 Fedde Akkerman STIENS
Niek Boelens DAMWOUDE
14 Dennis Fennema FRANEKER
Bonne Hijlkema JORWERT

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers