contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum23-08-2008
Tijd10:00
CategorieWelpenmeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF DE TRIJE DOARPEN
PlaatsNiawier-Metslawier-Oosternijkerk
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jennie Terpstra MANTGUM
Angela Donga HALLUM
2 Froukje Sinnema ARUM
Sjoukje Stuiver WITMARSUM
3 Anke Zwart BERLIKUM FR
Anneke Smid WITMARSUM
4 Louise Krol EE
Amarins de Groot MANTGUM
5 Sandra Hofstra WJELSRYP
Anniek Folkertsma FOLSGARE
6 Sanne Hijlkema GAUW
Alien Hoekstra HARLINGEN
7 Janieke Dijkstra EASTEREIN
Aluca Bouma GROU
8 Jildou Felkers STIENS
Martzen Deinum WOMMELS
9 Fenna Kramer WINSUM FR
Andrea Kroes GAUW
10 Sigrid Bokma LEEUWARDEN
Selma van der Molen WITMARSUM
11 Sjanet Wijnia WOMMELS
Alize Bootsma WOMMELS
12 Marije Jonker POPPENWIER
Roos Talsma ACHLUM
13 Mintje Meintema DRONRIJP
Thea Hijlkema JORWERT
14 Anne Monfils KIMSWERD
Anna Berber Porte WOMMELS

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers