contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum09-08-2008
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingKF LYTS BEGJIN
PlaatsDriezum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jelle Scharringa WJELSRYP
Rick Rusticus DRONRIJP
Jan Schurer ARUM
2 Jesse van der Molen WITMARSUM
Meindert Attema FERWOUDE
Kees van der Schoot SEXBIERUM
3 Albert-Douwe Spoelman DEINUM
Thomas Kuperus JORWERT
4 Thomas Visser TERWISPEL
Jordy Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Pytrik van Rosendal STIENS
5 Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Remco Kuperus DRONRIJP
Willem Heeringa TZUMMARUM
6 Andries Jensma WESTHOEK
Franke Jongboom DRONRIJP
Christian de Haan FRANEKER
7 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
8 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Johannes Bonnema TZUMMARUM
Ramon Hoogerhuis TZUMMARUM
9 Wietse Fopma WOMMELS
Jan Friso Bruinsma WOMMELS
10 Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Jesper de Groot SINT ANNAPAROCHIE
11 Jelmer Hoekstra EE
Pieter Allema NIAWIER
12 Enno Kingma WESTHOEK
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Remco Miedema RIED
13 Jorrit Joustra WINSUM FR
Jacob van der Bos HOLWERD
Geart Jan Karsten HARTWERD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers