contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Uitnodiging 2 poules met 4 partuur

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum19-07-2008
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortUitnodiging
VerenigingDE KEATSEBAL
PlaatsWijnaldum
Scheidsrechter
1 Jan Schurer ARUM
Christian de Haan FRANEKER
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
2 Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
Jesse van der Molen WITMARSUM
Andries Jensma WESTHOEK
3 Rick Rusticus DRONRIJP
Enno Kingma WESTHOEK
Jan Bauke Tolsma ARUM
4 Kevin Jaarsma ARUM
Meindert Attema FERWOUDE
Roan-Hein Joostema MINNERTSGA
5 Jelle Scharringa WJELSRYP
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Pieter Machiel Vrij BERLIKUM FR
6 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Willem Heeringa TZUMMARUM
Jorrit Joustra WINSUM FR
7 Adnan Harhour OOSTERBIERUM
Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Arjen van der Zee FIRDGUM
8 Jan Friso Bruinsma WOMMELS
Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers