contact zoeken wedstrijden

Meisjes Vrije formatie verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum01-06-2008
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingKV IRNSUM
PlaatsJirnsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Iris van der Veen FRANEKER
Grada van der Schoot SEXBIERUM
Manon Scheepstra FRANEKER
2 Iris Bouwhuis BURGWERD
Siebine Anja Burggraaff LOLLUM
Sybrich Wiersma ITENS
3 Ilse Noorman MANTGUM
Margit de Groot SINT ANNAPAROCHIE
Margriet Bakker WINSUM FR
4 Arlies v.d. Brug HINNAARD
Gabriële Bouma EASTEREIN
Janneke Terpstra WOLSUM
5 Francien Hoogland BEETGUMERMOLEN
Yvonne Jorritsma DRONRIJP
Mirjam Beeksma DEINUM
6 Anita Kant JIRNSUM
Doutsen Punter RIED
Nynke Sinnema GROU
7 Jildou Jorritsma EASTEREIN
Anke Winkel HIJUM
Nynke Sijbrandij DEARSUM
8 Michelle Bruinsma BOLSWARD
Ingrid van der Veen HURDEGARYP
Lucy IJsselmuiden JIRNSUM
9 Nelie Steenstra BEETGUMERMOLEN
Marije van der Meer SIBRANDABUORREN
Wiljo Sijbrandij DEARSUM
10 Annalies Outhuijse FRANEKER
Ilse Boonstra HALLUM
Hilde Seepma OOSTERNIJKERK
11 Nynke Kooistra DRONRIJP
Jitske Plantinga EASTEREIN
Sietske Okkema EASTEREIN
12 Janneke Koelmans OUDE BILDTZIJL
Lyanne van Rijn DEINUM
Rianne Vellinga FRANEKER
13 Rinske Pollema OUDE LEIJE
Erna de Vries LEEUWARDEN
Amarins Hilverda DAMWOUDE
14 Martine Westra BEETGUMERMOLEN
Ingrid Sobel TYTSJERK
Jacobien Postma TJERKWERD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers