contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum24-05-2008
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
Vereniging
PlaatsZurich
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Lyanne van Rijn DEINUM
Rinske Pollema OUDE LEIJE
Erna de Vries LEEUWARDEN
2 Doutsen Punter RIED
Siebine Anja Burggraaff LOLLUM
Iris Bouwhuis BURGWERD
3 Harmke Siegersma BERLIKUM FR
Yvonne Jorritsma DRONRIJP
Hilde Seepma OOSTERNIJKERK
4 Joukje Kuperus DRONRIJP
Arlies v.d. Brug HINNAARD
Sybrich Wiersma ITENS
5 Manon Scheepstra FRANEKER
Nynke Kooistra DRONRIJP
Gabriële Bouma EASTEREIN
6 Ilse Noorman MANTGUM
Nynke Sinnema GROU
Ingrid van der Veen HURDEGARYP
7 Marije van der Meer SIBRANDABUORREN
Anita Kant JIRNSUM
Ingrid Sobel TYTSJERK
8 Wiljo Sijbrandij DEARSUM
Sieta Tessemaker EDENS
Janneke Terpstra WOLSUM
9 Rianne Vellinga FRANEKER
Francien Hoogland BEETGUMERMOLEN
Doutsen van der Burg EASTERLITTENS
10 Grada van der Schoot SEXBIERUM
Amarins Hilverda DAMWOUDE
Sietske Okkema EASTEREIN
11 Margriet Bakker WINSUM FR
Michelle Bruinsma BOLSWARD
Marit Kuperus FRANEKER
12 Lisette Wagenaar SINT ANNAPAROCHIE
Jacobien Postma TJERKWERD
Anke Winkel HIJUM
13 Nynke Sijbrandij DEARSUM
Iris van der Veen FRANEKER
Jildou Jorritsma EASTEREIN
14 Marije Schurer EASTEREIN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers