contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum30-04-2008
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDRACHTEN
PlaatsDrachten
ScheidsrechterKoldijk, J.
1 Steven de Bruin TZUMMARUM
Peter de Boer FRANEKER
Alle Jan Anema REDUZUM
2 Marinus Grond ENGELUM
Peter van Dijk SINT JACOBIPAROCHIE
Marco Lautenbach AMSTERDAM
3 Hein Rodenhuis RIED
Julius de Jong EE
Redmer Strikwerda WOMMELS
4 Pier Piersma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Rudolf Soepboer HOLWERD
5 Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
Allard Visser SCHETTENS
Robert Rinia ARUM
6 Hillebrand Visser SCHETTENS
Gerrit Flisijn EASTEREIN
Age Sikma ALDTSJERK
7 Hielke Miedema MENALDUM
René Anema BALK
Pieter van Althuis PEINS
8 Marten Faber EASTEREIN
Jan Dirk de Groot BUITENPOST
Sjoerd Boonstra AKKRUM
9 Marco Seepma FRANEKER
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Jan Brandt Wiersma GROU
10 Jan Sjoerd Tolsma LEEUWARDEN
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Michel v.d. Veen FRANEKER
11 Lennart Adema MAKKUM FR
Feiko Broersma EASTERLITTENS
Louwrents Reitsma MENALDUM
12 Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers