contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-08-2007
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten speciaal (zie toelichting)
VerenigingBOLSWARD
PlaatsBolsward
Scheidsrechter
1 Enno Kingma WESTHOEK
Pytrik van Rosendal STIENS
Meindert Attema FERWOUDE
2 Kars Zeinstra FRANEKER
Henk van der Meer LEKKUM
Jelle Scharringa WJELSRYP
3 Ramon Hoogerhuis TZUMMARUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Tjitte Folkertsma WONS
4 Franke Jongboom DRONRIJP
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Jan Schurer ARUM
5 Johannes Bonnema TZUMMARUM
Stef de Graaf TZUMMARUM
Jordy Miedema SINT ANNAPAROCHIE
6 Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
Arjen van der Zee FIRDGUM
7 Remco Kuperus DRONRIJP
Jesse van der Molen WITMARSUM
Epke Bootsma REAHUS
8 Jan Friso Bruinsma WOMMELS
Jacob van der Bos HOLWERD
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
9 Frans Dooper WOMMELS
Willem Heeringa TZUMMARUM
Jelle de Vries WOMMELS
10 Geart Jan Karsten HARTWERD
Tjeerd de Vries WOMMELS
Haye Jan Nicolay BRITSUM
11 Hendrik Zeinstra FRIENS
Rick Rusticus DRONRIJP
Andries Jensma WESTHOEK

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers