contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-08-2007
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten speciaal (zie toelichting)
VerenigingKV BOLSWARD
PlaatsBolsward
Scheidsrechter
1 Enno Kingma WESTHOEK
Pytrik van Rosendal STIENS
Meindert Attema FERWOUDE
2 Kars Zeinstra FRANEKER
Henk van der Meer LEKKUM
Jelle Scharringa WJELSRYP
3 Ramon Hoogerhuis TZUMMARUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Tjitte Folkertsma WONS
4 Franke Jongboom DRONRIJP
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Jan Schurer ARUM
5 Stef de Graaf TZUMMARUM
Jordy Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Johannes Bonnema TZUMMARUM
6 Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
Arjen van der Zee FIRDGUM
Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
7 Remco Kuperus DRONRIJP
Jesse van der Molen WITMARSUM
Epke Bootsma REAHUS
8 Jan Friso Bruinsma WOMMELS
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Jacob van der Bos HOLWERD
9 Willem Heeringa TZUMMARUM
Jelle de Vries WOMMELS
Frans Dooper WOMMELS
10 Tjeerd de Vries WOMMELS
Haye Jan Nicolay BRITSUM
Geart Jan Karsten HARTWERD
11 Andries Jensma WESTHOEK
Rick Rusticus DRONRIJP
Hendrik Zeinstra FRIENS

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers