contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum11-08-2007
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV EENDRACHT
PlaatsHarlingen
Scheidsrechter
1 Bauke Dijkstra Easterein
Redmer Strikwerda Wommels
Geert Dijkstra Winsum
2 Jelmer Jan Faber Oude Bildtzijl
Bart Stroosma Minnertsga
Wessel Ferwerda Stiens
3 Hielke Miedema Menaldum
Klaas Goodijk Winsum
Hille Saakstra Dronrijp
4 Frederik van der Meij Berlikum
Sjoerd Taeke Kooistra Hartwerd
Jetze Beeksma Cornjum
5 Jan Sjoerd Tolsma Leeuwarden
Pytrik Hiemstra Easterein
Hendrik Tolsma Goutum
6 Hillebrand Visser Schettens
Pieter Jan Plat St.Annaparochie
Bouwe de Bruin Amsterdam
7 Julius de Jong Ee
Hyltje Bosma Makkum
Feiko Broersma Easterlittens
8 Sip Jaap Bos Anjum
Franke Ferwerda Stiens
Marinus Olof Grond Engelum
9 Arnold Terpstra Leeuwarden
Theo Postma Leeuwarden
Rein Tempel Leeuwarden
10 Rein Jan v.d. Witte Dronrijp
Klaas Atema Nes
Marco Seepma Franeker
11 Michiel Scheepvaart Makkum
Niels van der Wal Wageningen
Hendrik Jan v.d. Velde Makkum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers