contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten B+verliezersron

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum05-08-2007
Tijd10:00
CategorieWelpenmeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV DE POMPEBLEDDEN
PlaatsHeerenveen
Scheidsrechter
1 Atjella Keulen JIRNSUM
Mintje Meintema DRONRIJP
2 Sjoukje Maeike Braam BEETGUMERMOLEN
Louise Krol EE
3 Sandra Hofstra WJELSRYP
Janieke Dijkstra EASTEREIN
4 Cyntha Bouma BUITENPOST
Amarins de Groot MANTGUM
5 Marleen Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Marrit Zeinstra PEINS
6 Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
Jildou Felkers STIENS
7 Robin v.d. Meulen JIRNSUM
Sigrid Bokma LEEUWARDEN
8 Froukje Sinnema ARUM
Nieske Hoekstra REAHUS
9 Rixt Ypie Wispelwey WIRDUM FR
Jennie Terpstra MANTGUM
10 Anne Nieke Bergsma MINNERTSGA
Rixt Marije Heerschop TJALHUIZUM
11 Jeanette Jansma DRONRIJP
Alina Brandsma GOENGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers