contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten B+verliezersron

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-07-2007
Tijd10:00
CategorieWelpenmeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
Vereniging
PlaatsBritsum
Scheidsrechter
1 Sandra Hofstra WJELSRYP
Anja Kuik BEETGUM
2 Rixt Keuning WIUWERT
Ilse Tuinenga BERLIKUM FR
3 Rixt Ypie Wispelwey WIRDUM FR
Janieke Dijkstra EASTEREIN
4 Jeanette Jansma DRONRIJP
Jennie Terpstra MANTGUM
5 Arjanne Schaafsma EASTEREIN
Lisanne Folkertsma FOLSGARE
6 Sigrid Bokma LEEUWARDEN
Iris Berber Bergsma EASTEREIN
7 Amarins de Groot MANTGUM
Louise Krol EE
8 Mintje Meintema DRONRIJP
Marleen Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
9 Tineke Braaksma MENALDUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers