contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten Verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum15-07-2007
Tijd10:00
CategorieWelpenmeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKC DE BOER
PlaatsStiens
Scheidsrechter
1 Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
Amarins de Groot MANTGUM
2 Ilse Tuinenga BERLIKUM FR
Iska Antsje van der Vlugt WITMARSUM
3 Rixt Ypie Wispelwey WIRDUM FR
Atjella Keulen JIRNSUM
4 Iris Berber Bergsma EASTEREIN
Nieske Hoekstra REAHUS
5 Rixt Sinnema WERGEA
Arjanne Schaafsma EASTEREIN
6 Rixt Marije Heerschop TJALHUIZUM
Sandra Hofstra WJELSRYP
7 Sjanet Wijnia WOMMELS
Jildou Bervoets WOMMELS
8 Jildou Felkers STIENS
Jennie Terpstra MANTGUM
9 Sjoukje Maeike Braam BEETGUMERMOLEN
Janieke Dijkstra EASTEREIN
10 Cyntha Bouma BUITENPOST
Louise Krol EE
11 Robin v.d. Meulen JIRNSUM
Nynke Froukje de Schiffart TZUM
12 Lisanne Folkertsma FOLSGARE

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers