contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-07-2007
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten speciaal (zie toelichting)
VerenigingDE HELFRICHS
PlaatsKimswerd
Scheidsrechter
1 Harm Smit REDUZUM
Peter Mulder STIENS
2 Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
Jelmer Plantenga OUDE LEIJE
3 Bouke Fopma WOMMELS
Patrick Nauta BERLIKUM FR
4 Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
Laas Pieter van Straten STIENS
5 Remco Dijkstra BERLIKUM FR
Marco de Groot FRANEKER
6 Roeland Damsma BOLSWARD
Shermon Daal GROU
7 Remmelt Bouma WEIDUM
Evert Telenga MENALDUM
8 Doede Rients Okkema EASTEREIN
Bart Reijenga WITMARSUM
9 Mart van der Molen WITMARSUM
Emiel Wijma MAKKUM FR
10 Gerrit Winkel STIENS
Jelte Drijfhout POPPENWIER
11 Wierd Baarda DRONRIJP
Jehannes Gietema EXMORRA
12 Marco Weijer WOMMELS
Jari Braaksma SINT ANNAPAROCHIE
13 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Jan de Boer WERGEA
14 Sander Kingma DRONRIJP
Jesse Rinia MAKKUM FR
15 Willem Ruisch STIENS
Gerrit Scharringa WJELSRYP

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers