contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-07-2007
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten speciaal (zie toelichting)
VerenigingKF EASTEREIN
PlaatsEasterein
Scheidsrechter
1 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Wietse Fopma WOMMELS
Geart Jan Karsten HARTWERD
2 Martijn de Haan FRANEKER
Franke Jongboom DRONRIJP
Hendrik Zeinstra FRIENS
3 Frans Dooper WOMMELS
Jan Schurer ARUM
Henk van der Meer LEKKUM
4 Remco Kuperus DRONRIJP
Jesse van der Molen WITMARSUM
Sjoerd Theo van der Hem JORWERT
5 Albert Alma TYTSJERK
Rick Rusticus DRONRIJP
Kees van der Schoot SEXBIERUM
6 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Jan Friso Bruinsma WOMMELS
Meindert Attema FERWOUDE
7 Berry de Jong LYTSEWIERRUM
Jelle Scharringa WJELSRYP
Jelle de Vries WOMMELS
8 Ramon Hoogerhuis TZUMMARUM
Jesper de Groot SINT ANNAPAROCHIE
Thomas Kuperus JORWERT
9 Kars Valkema SINT JACOBIPAROCHIE
Kevin Jaarsma ARUM
Arjen van der Zee FIRDGUM
10 Willem Heeringa TZUMMARUM
Pieter Machiel Vrij BERLIKUM FR
Christian de Haan FRANEKER
11 Jorrit Joustra WINSUM FR
Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Tjitte Folkertsma WONS
12 Hessel Braaksma MENALDUM
Epke Bootsma REAHUS
Roan-Hein Joostema MINNERTSGA
13 Johannes Bonnema TZUMMARUM
Remco de Vries OENTSJERK
Patrick Amels HARLINGEN
14 Stef de Graaf TZUMMARUM
Jan Bauke Tolsma ARUM
Pieter Politiek WONS
15 Joeri Ley SNAKKERBUREN
Jelmer de Boer LOLLUM
Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
16 Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Thomas Visser TERWISPEL

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers