contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-07-2007
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten speciaal (zie toelichting)
VerenigingKV SPUI YN'E WANT
PlaatsHartwerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Kooistra, A.B.
1 Joukje Kuperus DRONRIJP
Annalies Outhuyse FRANEKER
Iris van der Veen FRANEKER
2 Margriet Bakker WINSUM FR
Sietske Okkema EASTEREIN
Erna de Vries LEEUWARDEN
3 Mirjam Beeksma DEINUM
Lyanne van Rijn DEINUM
Nynke Kooistra DRONRIJP
4 Francien Hoogland BEETGUMERMOLEN
Anita Kant JIRNSUM
Grada van der Schoot SEXBIERUM
5 Jildou Jorritsma EASTEREIN
Harmke Siegersma BERLIKUM FR
Esther de Boer BERLIKUM FR
6 Marije van der Meer SIBRANDABUORREN
Ingrid Sobel TYTSJERK
Gabriële Bouma EASTEREIN
7 Janneke Koelmans OUDE BILDTZIJL
Rianne Vellinga FRANEKER
Manon Scheepstra FRANEKER
8 Nelie Steenstra BEETGUMERMOLEN
Nynke Sijbrandij DEARSUM
Lucy IJsselmuiden JIRNSUM
9 Esther Turkstra NIAWIER
Jitske Plantinga EASTEREIN
Lisette Wagenaar SINT ANNAPAROCHIE
10 Rinske Pollema OUDE LEIJE
Ilse Boonstra HALLUM
Wiljo Sijbrandij DEARSUM
11 Hilde Seepma OOSTERNIJKERK
Siebine Anja Burggraaff LOLLUM
Ingrid van der Veen HURDEGARYP
12 Iris Bouwhuis BURGWERD
Marije Schurer EASTEREIN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers