contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten del-110 jarig J

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum16-06-2007
Tijd09:00
CategorieWelpenmeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKoninklijke Nederlandse Kaatsbond
PlaatsKon. ned
Scheidsrechter
1 Cyntha Bouma BUITENPOST
Robin v.d. Meulen JIRNSUM
2 Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
Esther Boonstra HALLUM
3 Atjella Keulen JIRNSUM
Marleen Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
4 Rixt Ypie Wispelwey WIRDUM FR
Jildou Bervoets WOMMELS
5 Arjanne Schaafsma EASTEREIN
Anja Kuik BEETGUM
6 Sjanet Wijnia WOMMELS
Franke Jager DRONRIJP
7 Sigrid Bokma LEEUWARDEN
Rixt Marije Heerschop TJALHUIZUM
8 Louise Krol EE
Jeanette Jansma DRONRIJP
9 Marloes Wiersma DRONRIJP
Iska Antsje van der Vlugt WITMARSUM
10 Janieke Dijkstra EASTEREIN
Anna Neeltje Kerkhof EASTERLITTENS
11 Marrit Zeinstra PEINS
Berber Kemper DRONRIJP
12 Iris Berber Bergsma EASTEREIN
Marije Miedema HITZUM
13 Marije Fokkens WEIDUM
Anne Nieke Bergsma MINNERTSGA
14 Sandra Hofstra WJELSRYP
Mintje Meintema DRONRIJP
15 Sjoukje Maeike Braam BEETGUMERMOLEN
Tineke Braaksma MENALDUM
16 Jildou Felkers STIENS
Nieske Hoekstra REAHUS
17 Rixt Sinnema WERGEA
Berber Snijder DRONRIJP
18 Ilse Tuinenga BERLIKUM FR
Nynke Froukje de Schiffart TZUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers