contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten + herk. - C-D regio Súd-West

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum24-07-2021
Tijd10:00
CategorieSchooljongens REGIO
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Remco Yska Bolsward
Melle Talsma Achlum
2 Jorrit Palma Tzum
Jesse v.d. Wal Witmarsum
3 Julian Klok Bitgum
Stijn Feenstra Exmorra
4 Jesse Vrieswijk Swichum
Jort de Kroon Dronryp
5 Tymen Bijlsma Bolsward
Rudmer Faber Achlum
6 Jordi Stoker Witmarsum
Jorrit Bosch Arum
7 Harmen-Jacob Postma Waaksens
Pieter Hoogland Blije
8 Mark Okkema Witmarsum
Stian Rinia Arum
9 Hidde Jorritsma Lollum
Anne Huisman Witmarsum
10 Daan Harkema Grou
Frans Oosterbaan Scharnegoutum
11 Jelke Veldhuis Raerd
Johan Gaastra Kubaard
12 Teun Westgeest Witmarsum
Ruurd Oosterbaan Scharnegoutum
13 Lars Tijssen Reduzum
Monse Hansma Spannum
14 Daan Kooistra Raerd
Tyme Jonker Mantgum
15 Jelte Meesters Marsum
Lieuwe van der Kamp Nijland
16 Kyano van Swinden Koopmans Exmorra
Edwin Arjen Yska Bolsward
17 Bauke Jetze Kalsbeek Stiens
Thijs Lanting Scharnegoutum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers