contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Denk om gewijzigde aanvangstijd.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum04-08-2019
Tijd12:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterHijlkema, K.
1 Ilse Tuinenga FRANEKER
Sjanet Wijnia WOMMELS
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
2 Tineke Dijkstra WJELSRYP
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE
3 Roelie Kroondijk EASTEREIN
Klasine Huistra REDUZUM
Annelien Broersma LEEUWARDEN
4 Sietske Okkema EASTEREIN
Anouk Tolsma DRONRYP
Rixt Wijnia WOMMELS
5 Anne Monfils GRONINGEN
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Harmke Siegersma BERLTSUM
6 Nelie Steenstra MINNERTSGA
Lotte Delgrosso MARSUM
Jennie Terpstra MANTGUM
7 Nynke Sijbrandij LEEUWARDEN
Imke van der Leest EASTEREIN
Marrit Zeinstra GRONINGEN
8 Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Amarins de Groot MANTGUM
Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers