contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-05-2017
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterJoustra, W.A.
1 Anne Monfils KIMSWERD
Anouk Tolsma DRONRYP
Jeske de Boer LEEUWARDEN
2 Nelie Steenstra MINNERTSGA
Anke Winkel HIJUM
Iris van der Veen FRANEKER
3 Ilse Tuinenga BERLTSUM
Wiljo Sijbrandij LEEUWARDEN
Marrit Zeinstra PEINS
4 Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Martine Tiemersma EASTEREIN
Sandra Hofstra WJELSRYP
5 Elly Hofman DRONRYP
Hermine Sytema DEINUM
Louise Krol EE
6 Joukje Kuperus OENTSJERK
Nynke Sijbrandij LEEUWARDEN
Sjanet Wijnia WOMMELS
7 Nynke Sinnema GROU
Maaike Osinga FRANEKER
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
8 Jildou Sweering FOLSGARE
Marte Altenburg GROU
Martzen Deinum WOMMELS

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers