contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-08-2016
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Jurrit Osinga INGELUM
Justin de Vries HALLUM
2 Bart Pieter Broeders RIED
Tjardi Hoeksma GROU
3 Jacco Tolsma EXMORRA
Tieme Tolsma ARUM
4 Harm van der Ploeg RIED
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
5 Jurre Broekstra TZUMMARUM
Geert Reitsma BAARD
6 Remco Osinga MENAAM
Anco Vroom BRITSUM
7 Bert Veltman HOMMERTS
Thom Oostenveld GAAST
8 Menno Osinga INGELUM
Tjipke van Gosliga SCHETTENS
9 Auke Terpstra SEXBIERUM
Martijn Wiersma KIMSWERD
10 Douwe Joostema BERLTSUM
Germ Epema ARUM
11 Alwin Boschma PIETERSBIERUM
Thom Stellingwerf GAAST
12 Christiaan Stremler EXMORRA
Yoram Elzinga BOLSWARD
13 Arjen Schregardus LIOESSENS
Justin Krottje DRONRYP
14 Jelger van der Meulen STIENS
Kjell Dijkstra SINT ANNAPAROCHIE
15 Jari Visser WITMARSUM
Germ van Popta LOLLUM
16 Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
Redmer Cnossen TZUM
17 Dietmer Kuperus BOLSWARD
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
18 Pieter de Jong LYTSEWIERRUM
Folkert Postma DONGJUM
19 Aizo Veltman HOMMERTS
Rene van der Walt SEXBIERUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers