contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie Onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum25-07-2015
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV IT MOAT KINNE
PlaatsTernaard
ScheidsrechterWier, van E.
1 Mark Jan Ykema FRANEKER
Jehannes Gietema AKKRUM
2 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
3 Sip Jaap Bos ANJUM
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
Gosse Beeksma KOARNJUM
4 Gerrit Winkel STIENS
Site Ferwerda HATTUM
Franke Ferwerda MAARSSEN
5 Jelte Drijfhout POPPENWIER
Jacob van der Bos HOLWERD
Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
6 Wybren Postma INGELUM
Willem van de Beek INGELUM
Rutger Bijlsma KOARNJUM
7 Bart Reijenga WITMARSUM
Sander Kingma DRONRYP
Mart van der Molen WITMARSUM
8 Elgar Boersma STIENS
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
9 Peter van Zuiden TJERKWERD
Jelmer Westra BERLTSUM
Marco de Groot FRANEKER
10 Marten Bergsma MINNERTSGA
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Lennart Adema MAKKUM FR
11 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Frederik van der Meij BERLTSUM
Jelte Visser SEXBIERUM
12 Feiko Broersma LEEUWARDEN
Joran Gerbranda SEXBIERUM
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM
13 Rutmer van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
Piter van der Ploeg HOLWERD
Roy van den Berg GROU
14 Remmelt Bouma WEIDUM
Niels van der Wal DEINUM
Dirjan Bouma GROU
15 Auke Boomsma MORRA
Wiebe Wessel Bos ANJUM
Jacob Lei DOKKUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers