contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B + Herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum21-06-2015
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Selma van der Molen WITMARSUM
Jildou Jansen SEXBIERUM
Brechtsje Jorritsma POPPENWIER
2 Jiska Herrema MENAAM
Wybrig Bakker TERSOAL
Anne-Rixt Cnossen BOLSWARD
3 Jelien de Jong MAKKUM FR
Rixt Wijnia WOMMELS
Jannica van der Ploeg STIENS
4 Kune Bijlsma MENAAM
Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Lobke Vlasbloem MAKKUM
5 Leila-Janneke Moufakkir REDUZUM
Margriet Miedema BERLTSUM
Aletta van Popta LOLLUM
6 Boukje-Ellen Bosma MAKKUM FR
Hester Zijlstra BERLTSUM
Simone Oppedijk HALLUM
7 Yang Lin Zijlstra SCHETTENS
Sjoukje Stuiver WITMARSUM
Marije Jonker POPPENWIER
8 Rixt Sinnema WERGEA
Serena Hovenga MARSUM
Hiske Zeinstra PEINS
9 Anna-Jantje Bosma MAKKUM FR
Anke Zwart BERLTSUM
Berber Ekema POPPENWIER
10 Angela Donga HALLUM
Fenna Kramer WINSUM FR
Lotte Delgrosso MARSUM
11 Nynke Beckers WOMMELS
Anna Kootstra MINNERTSGA
Anneke Smid WITMARSUM
12 Alien Hoekstra HARLINGEN
Lisette Tolsma DRONRYP
Ellen Jorritsma EASTERLITTENS
13 Ilse van der Zee HALLUM
Simona Kootstra MINNERTSGA
Yvonne Eisma TZUM
14 Marijke Keuning WIUWERT

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers