contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie Onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum21-06-2015
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingV.v.V. TZUMMARUM
PlaatsTzummarum
ScheidsrechterWieren, van L.
1 Willem Jan Postma BOLSWARD
Frederik van der Meij BERLTSUM
Jehannes Gietema AKKRUM
2 Wessel Ferwerda AMSTERDAM
Franke Ferwerda MAARSSEN
Site Ferwerda HATTUM
3 André van Dellen BERLTSUM
Jelmer Westra BERLTSUM
Jisse Kemper BERLTSUM
4 Gosse Beeksma KOARNJUM
Sip Jaap Bos ANJUM
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
5 Jelte Drijfhout POPPENWIER
Sander Kingma DRONRYP
Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
6 Bart Reijenga WITMARSUM
Mart van der Molen WITMARSUM
Dirjan Bouma GROU
7 Feiko Broersma LEEUWARDEN
Johan Diertens DRONRYP
Jelte Visser SEXBIERUM
8 Auke Boomsma MORRA
Wiebe Wessel Bos ANJUM
Wytse Kuipers HANTUM
9 Piter van der Ploeg HOLWERD
Wessel Miedema BERLTSUM
Roy van den Berg GROU
10 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Joran Gerbranda SEXBIERUM
11 Peter van Zuiden TJERKWERD
Erik Haitsma WOMMELS
Gerrit Jan Duiven HARTWERD
12 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Tjerck Karsten BOLSWARD
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
13 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
14 Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
Wilbert Hiemstra LIOESSENS
Meindert-Lieuwe Jansma METSLAWIER
15 Remmelt Bouma WEIDUM
Niels van der Wal DEINUM
Jacob van der Bos HOLWERD
16 Menno Galama TJERKWERD
Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
17 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Tsjerk Elsinga 's-HERTOGENBOSCH
Roel Hoekstra TERNAARD
18 Kars Zeinstra FRANEKER
Michel Nesse UITWELLINGERGA
Patrick Sjollema FRANEKER
19 Gerrit Winkel STIENS
Mark Jan Ykema FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers