contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten Uitn + herk.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum06-06-2015
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV KLAAS THOMAS
PlaatsAnjum
Scheidsrechter
1 Werner Veenstra GROU
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
2 Gerrit Dijkstra ANJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
3 Lucas Postma DRONRYP
Tjerk Kemper DRONRYP
4 Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Redmer Zaagemans WITMARSUM
5 Youri de Groot MENAAM
Karel Monfils KIMSWERD
6 Jelle Cnossen BOLSWARD
Sytse Koree ANJUM
7 Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Erik Minne Cats MENAAM
8 Aaron Palma BITGUM
Wessel v.d. Woud GOUTUM
9 Hidde Poelstra MINNERTSGA
Durk Hoogma BAARD
10 Mark Polstra MENAAM
Folkert Groen WERGEA
11 Jasper Jager DRONRYP
Hedser Mud WERGEA
12 Wessel Hilverda WINSUM FR
Markus Heeringa REDUZUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers