contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum26-07-2014
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE HELFRICHS
PlaatsKimswerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Remco Osinga MENAAM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
2 Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Jorret den Breejen ARUM
3 Harold de Boer JELLUM
Jari Visser WITMARSUM
4 Jesper Tolsma REDUZUM
Bart Pieter Broeders RIED
5 Geert Reitsma BAARD
Bauke Toren HANTUM
6 Gosse de Haan WINSUM
Sybren Kamstra PEINS
7 Klaas Westra KIMSWERD
Justin Krottje DRONRYP
8 Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
Tjardi Hoeksma GROU
9 Hylke Jan van de Walt TZUMMARUM
Luka van der Weg WOMMELS
10 Jurrit Osinga INGELUM
Ysbrand Groustra DRONRYP
11 Christiaan Stremler EXMORRA
Redmer Cnossen TZUM
12 Chris Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Menno Osinga INGELUM
13 Ingmar Wijma MAKKUM FR
Harm van der Ploeg RIED
14 Douwe Joostema BERLTSUM
Bas van Wigcheren BERLTSUM
15 Yoram Elzinga BOLSWARD
Pieter Toren HANTUM
16 Jarig Dijkstra BITGUMMOLE

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers