contact zoeken wedstrijden

Spelregels d.e.l. shirts

  • 1. De afmeting van de bedrukking van de sponsor van de kaatsvereniging mag maximaal 30 cm breed zijn, de hoogte is afhankelijk van de naam/logo van de verenigingssponsor en wordt in verhouding aangepast.
  • 2. De plaats van de bedrukking van de sponsor van de kaatsvereniging is aan de voorkant van het shirt
  • 3. Op de voorkant mag tevens het logo van de KNKB en de KNKB-hoofdsponsor worden gevoerd, dit is niet (meer) verplicht.
  • 4. Er is een mogelijkheid een korte zwarte broek aan te schaffen, passend bij het d.e.l. shirt. Op de rechterpijp van de korte zwarte broek staat op de voorkant: het logo van de KNKB. De voorkant van de linkerpijp is gereserveerd voor de verenigingssponsor.
  • 5. Bij vrije formatie wedstrijden voor niet geselecteerde spelers geldt het volgende (de geselecteerde spelers hebben dikwijls al een gesponsord shirt):

- De huidige afspraak is: 1 partuur mag een ander shirt dan een wit shirt dragen, mits alle 3 spelers identieke shirts dragen en er geen sponsoruitingen op staan.
- Verder wordt toegestaan:
1 partuur mag dezelfde d.e.l. shirts (met sponsoruitingen) dragen. Spelers/speelsters moeten er onderling voor zorgen dat alle 3 kaatsers/kaatsters hetzelfde d.e.l. shirt dragen.

  • 6. De sponsor van de KNKB is FB Oranjewoud. Bij mogelijke conflicterende belangen van de verenigingssponsor en KNKB-sponsor dient contact opgenomen te worden met de KNKB voor overleg. Het betreft dan bedrijven/instellingen die zich ook in de markt bevinden of gaan bevinden.
  • 7. Vanaf 2018 worden eigen ontwerpen, mits binnen de kaders, toegestaan. De broek dient zwart te zijn. Het shirt dient wit te zijn. Accentueringen in grijs zijn toegestaan, conform het ontwerp van de KNKB-kledinglijn bij Muta. Overige kleuren (uitgezonder binnen de logo's) zijn niet toegestaan.
  • 8. De bijdrage aan het kledingfonds (van toepassing indien besteld wordt via Muta Sport) en afspraken die hier uit voortvloeien worden rechtstreeks tussen de betreffende verenging en Muta Sport gesloten.
  • 9. Dit zijn de belangrijkste bestaande afspraken over kledingvoorschriften (gehele document kledingvoorschriften staat in het KNKB-kaatsreglement Bijlage G en Hoofdstuk IV, artikel 1, lid 3 & 4):

a. geen gebruik van fluorescerende kleuren;
b. geen tabaks- en/of alcoholreclame;
c. geen uitingen die op enigerlei wijze de voorkeur voor een politieke en/of godsdienstige gezindheid aangeven;
d. geen uitingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;
e. geen uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede smaak en fatsoen;
f. geen uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie.

Verder willen wij u wijzen op de kledingvoorschriften Heren en Dames Hoofdklasse en 1e Klas, deze zijn vermeld in Bijlage H van het KNKB-kaatsreglement.


Koninklijke Nederlandse Kaatsbond

Franeker, april 2018

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers