contact zoeken wedstrijden

NK Jongens, Dronryp wint!

Na een spannende spectaculaire finale is Dronryp winnaar geworden Nederlands kampioenschap Jongens 14-16 jaar. Hijum Finkum werd verslagen op 5-5 6-2. Op die stand sloeg Wierd Baarda fantastisch boven.

Prijswinnaars

1e prijs
Dronryp,  Sybren Blanksma, Sander Kingma, Wierd Baarda
1e omloop Deinum 5-0 6-2
2e omloop 5-0 6-0
3e omloop St Jabik 5-2 6-4
4e omloop Witmarsum 5-3 6-2
Halve finale  staand nummer

Finale Hijum-Finkum 5-5 6-2


2e prijs:
Hijum-Finkum, Hielke Beijering, Jetze Lutzen Plantenga en Laas Pieter van Straten
1e omloop Menaam 5-4 6-4
2e omloop Oude Lije 5-1 6-2
3e omloop Berltsum 5-3 6-6
4e omloop Tzummarum 5-4 6-4
Halve finale Franeker
Finale verlies Dronryp 5-5 6-2

3e prijs
Franeker, Wesley Bollema, Dennis Fennema, Marco de Groot
1e omloop Wjelryp 5-4 6-6
2e omloop Tzum 5-1 0-6
3e omloop Weidum 5-0 6-6
4e omloop Anjum 5-2 6-2
Halve finale verlies Hijum-Finkum

4e prijs:
Anjum, Wieger Nutte Visser, Jan Tijtsma, Wiebe Dijjkstra
1e omloop Broeksterwouden 5-1 6-6
2e omloop Easterlittens
3e omloop staandnummer
4e omloop verlies Franeker 5-2 6-2


Tzummarum, Simon Houtsma, Simon Brolsma, Nick Leistra
1e omloop Niawier-Metselawier  5-0 6-2
2e omloop Britsum/Jelsum/Koarnjum 5-4 6-2
3e omloop Easterein 5-3 6-4
4e omloop verlies Hijum-Finkum 5-4 6-4


Witmarsum, Marc Burger, Mart van der Molen, Bart Reijenga
1e omloop Lollum-Waaxens 5-3 6-4
2e omloop Morra-Lioessens 5-1 6-0
3e omloop Makkum 5-2 6-4
4e omloop verlies Dronryp 5-3 6-2Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers