contact zoeken wedstrijden

Beetgum wint nipt van Oude Bildtzijl

Beetgum wint van Oude Bildtzijl in de tweede omloop. Het was kantje boord op want op 5 - 5 en 6 - 6 sloeg voorinse Jacob Wietse Dijkstra de knap opgeslagen bal boven sloeg.

De gehele lijst van de tweede omloop is als volgt Witmarsum - Dronrijp 0-5/2-6 Damwoude - Berlikum 5-5 /2-6 Tzummarum - Wijnaldum 5-2/6-6 Makkum - Harns 5-4/6-4 Bolsward - St.Anna Parochie 5-3/6-2 Reahus Turns - St.Jabik 5-4 / 6-6 Wommels - Marssum 5-1/6-0 Oude Bildtzijl - Beetgum 5-5/6-6 Pingjum - Ternaard 5-4 / 6-4 Minnertsgea - Easterlittens 2-5/2-6 Easterein

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers