contact zoeken wedstrijden

NK Jongens, 2e omloop

Na een onderbreking in verband met de regenval is NK Jongens in Berltsum in volle gang.

Uitslagen 1e omloop:

2. Tzum - 3. Franeker 1-5 0-6
 6. Berltsum 8. Raerd 5-3 6-4
10.Oude Leije - 11. Hijum-Finkum 1-5 2-6
14 Sexbierum 15. Easterein 2-5 6-6
17. Tzummarum - 19. Britsum/Jelsum/Koarnjum 5-4 6-2
21. Itens - 24. Dronryp 0-5 0-6
25. Ingelum - 27. St.-Jacobiparochie
29. Minnertsga - 32 Makkum 3-5 2-6
33. Morra-Lioessens - 35. Witmarsum 1-5 0-6 
37. Anjum - 40. Easterlittens
41. Weidum -

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers